19-01-2017

Web-

Singular i particular visió de la vila de finals del segle XIX. El Sr. Alejandro

Cirici ens descriu la imatge que té de l’Argentona que ell viu, no faltat de crítiques

sobretot pel que fa a les argentonines i els argentonins de l’època.

Visió faltada d’una anàlisi més generalista i que la fa una opinió poc creïble.

En la seva descripció dels masos és prou eloqüent, deixant de banda masies

que varen tenir una importància cabdal, sobretot en el cultiu de la vinya. Es

centra sobretot en les cases senyorials per la seva rellevància familiar i arquitectònica.

En els seus escrits sobre les aigües medicinals de la vila en fa

unes pinzellades més concretes. Amb aquest opuscle d’Alejandro Cirici es

dóna a conèixer aquesta visió singular de l’autor sobre Argentona.

Gràcies al Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell per la cerca del document

i que serveixi per situar-nos a finals del segle XIX en la nostra vila.

Àngel Puig Boltà

Regidor de Cultura

 Share on Facebook