27-10-2017

senia3Web-

Inclou un seguit d’articles que investiguen i apro­fundeixen en el coneixement d’alguns episodis de la nostra història i el nostre patrimoni locals, com ara La Tartana de Granados a l’ombra dels tarongers, de Jordi Martí i Fabra, El fons documental de can Carbonell, de Feliu Novell i Andinyac, L’orgue del temple pa­rroquial de Sant Joan de Vilassar, de Damià Bas, L’orgue de la Parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar. Descripció tècnica, de Pere Novell i Andinyac, El transport a Vilassar de Mar: “recaders”, transportistes i taxistes, de la Guerra Civil fins als anys vuitanta del se­gle XX, d’Agustí Martín i Mallofré i l’Informe sobre la presència d’indians (o “americanos”) a Vilassar de Mar, de Martín Rodrigo Alharilla, professor del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i del Grup d’Investigació en Imperis, Metròpolis i Socie­tats Extraeuropees.

 Share on Facebook