30-09-2011

Joan-Devesa

Devesa i Freginals, Joan

Ha donat a conA?ixer la poblaciA? de Sant Andreu de Llavaneres i el seu entorn urbA� a travA�s de la fotografia.

Una mostra expressiva n’A�s la sA?rie de calendaris sobre tA?matica llavanerenca que, amb fidelitat i constA�ncia, edita des de l’any 2000, aixA� com la bella selecciA? d’imatges que ilA�lustren la monografia El cardenal Vives i l’esglA�sia del seu temps (2007).

Amb la nova sA?rie que acompanya el text del llibre de Joaquim M. de Llavaneres, semblanA�a biogrA�fia i projecciA? internacional (2010), ens aproxima detalls i aspectes molt poc coneguts de la vida i dels viatges missioners del P. Joaquim, un catalA� de veritable projecciA? universal.

 

 

 Share on Facebook