Riera, Joan

Ha escrit diverses obres de teatre (A 10 metres sota l’asfalt, Silenci de guerra, De Delfos al Bronx, La carA�cia de la nit) i n’ha traduA?t d’altres (Esclats, MaratA? de Nova York). Ha tingut companyia pròpia, Inventari Teatral, durant 7 anys.Va crear l’empresa Hestium disseny i producciA?, amb la que va dissenyar i produir esdeveniments culturals com festivals de mA?sica, espectacles infantil i lliuraments de premis. Ha treballat amb Mubimedia en la realització de diversos museus i exposicions: Museu del Tabac Reig, Museu del Perfum JA?lia, La Farga Rossell i El RomA�nic a Andorra.Va ser director de l’ONG MetrA?poli que va obrir 60 centres de dinamització social en 14 paA?sos en vies de desenvolupament. Actualment és assessor de sensibilització a l’ONG Intervida, on formula i dissenya exposicions i activitats per fer entendre les diferA?ncies nord-sud, provocar consciA?ncia crA�tica i promoure accions que generin transformació social.