30-09-2011

fra-Valenti-Serra-de-Manresa

Serra de Manresa, Fra Valentí

És l’arxiver dels caputxins i col·laborador científic de la Facultat de Teologia.

Doctor en història per la Universitat de Barcelona, s’ha dedicat a l’estudi de la vida franciscanocaputxina a Catalunya i ha publicat llibres i articles sobre aquesta temàtica.

Ha fet conferències i ha escrit en diverses ocasions sobre els germans Joaquim M. de Llavaneres i Josep Calassanç de Llavaneres (cardenal Vives i Tutó) -artífexs de la restauració de la vida caputxina a casa nostra- a revistes internacionals com ara Archivum Historiae Pontificiae, Analecta Sacra Tarraconensia i Estudios Franciscanos.Share on Facebook