Serra de Manresa, Fra ValentA�

A�s l’arxiver dels caputxins i col·laborador cientA�fic de la Facultat de Teologia.

Doctor en història per la Universitat de Barcelona, s’ha dedicat a l’estudi de la vida franciscanocaputxina a Catalunya i ha publicat llibres i articles sobre aquesta temA�tica.

Ha fet conferA?ncies i ha escrit en diverses ocasions sobre els germans Joaquim M. de Llavaneres i Josep CalassanA� de Llavaneres (cardenal Vives i TutA?) -artA�fexs de la restauració de la vida caputxina a casa nostra- a revistes internacionals com ara Archivum Historiae Pontificiae, Analecta Sacra Tarraconensia i Estudios Franciscanos.