28-03-2012

Valeria-Pujol

El crit i la paraula entre nosaltres

Albert Calls

Hi ha un eix que travessa tota la trajectA?ria de ValeriA� Pujol (PremiA� de Dalt, 1952-1992): el compromA�s de la��intelA�lectual amb el mA?n en el qual viu i amb la seva obra literA�ria. Pujol sintetitza com ningA? la��escriptor rigorA?s, al marge de qualsevol tendA?ncia de mercat, que sap que cada llibre nou A�s un graA? en la seva evoluciA? personal; perA? tambA� la consciA?ncia cA�vica i polA�tica com a brA?ixola permanent.

En el nord que va guiar la seva vida hi ha el sindicalisme, en defensa dels drets laborals i els de la��escriptor, quan no estaven ni reconeguts. Va ser, a mA�s, un membre histA?ric dels primers temps de la ComissiA? Obrera Nacional de Catalunya (CONC), que tA� els seus orA�gens a les trobades clandestines que es feien a casa seva, a PremiA� de Dalt; moments perillosos de multicopista al celler i GuA�rdia Civil.

Hi ha el ValeriA� Pujol polA�tic, la��intelA�lectual que no vol viure amagat a la torre da��ivori, que combat des de la trinxera local, conscient que la lluita abasta un radi da��acciA? mA�s gran. Ell A�s el personatge cA�vic que defensa, des de la cultura o la polA�tica, la identitat del seu Maresme on neix i viu. Si hi ha algA? que creu i projecta el territori des del primer moment en quA? es comenA�a a desplegar la��autogovern per tot el paA�s, A�s ell.

Membre de la ComissiA? PolA�tica Nacional (CPN) da��Iniciativa per Catalunya (IC), p

articipa amb empenta i tenacitat en la��arrencada da��aquesta formaciA? polA�tica per la qual va ser candidat al Senat i regidor a la��Ajuntament de PremiA� de Dalt. A�s el ValeriA� que viu amb intensitat el trajecte de la clandestinitat cap a la represa de la democrA�cia.

Hi ha tambA� el ValeriA� Pujol professor i mestre, el que transmet el coneixement literari des de les aules, el que provoca la necessitat da��escriure, de trencar les barreres de repressiA? i accedir a un coneixement vetat i silenciat durant anys. Al que va ser la seva feina quotidiana a la�?Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt, cal afegir-hi la��activista cultural i literari, creant el Grup de la Font del Cargol, promotor incansable da��incomptables propostes culturals, editor de llibres, organitzador de lectures de poesia…

En tots els seus camps de batalla, en ValeriA� va ser per damunt de tot un gran seductor capaA� de convA?ncer i arrossegar-te cap al nord ideolA?gic que un mA?n millor A�s possible si un sa��ho creu i sa��hi encamina.

Per tot aixA? i molt mA�s que molts da��altres podrien afegir-hi, encara queda en els que el vam conA?ixer i seguir una part del seu mestratge i convicciA?. Ens ha deixat el seu clam, que encara perviu implA�cit en el crit i la paraula que dona tA�tol al seu primer llibre de poemes, publicat el 1973.

Albert Calls A�s periodista i escriptor.

FOTO: De vacances (1984).

zp8497586rqShare on Facebook