28-03-2012

Portada-Conys1

Els lA�mits de la��experiA?ncia erA?tica en una literatura estreta

Rafael Vallbona

PrA?leg a la reediciA? de a�?Els conys saborososa��, de ValeriA� Pujol, publicat per CossetA�nia Edicions

Quan la��any 1986 es va publicar el llibre de relats erA?tics a�?Els conys saborososa��, molts crA�tics de la literatura catalana van fer un udol a la��unA�son, i no va ser de plaer precisament. Com podia ser que en ValeriA� Pujol (PremiA� de Dalt 1952-1992), fins llavors considerat un transgressor, perA? nomA�s en el literari, gosA�s violar el sagrat nom de la llosa noucentista jugant barroerament amb un vers de Carner per titular una colA�lecciA? de contes plenes de sexe obscA?? Com sol passar en aquests cassos, davant la incomprensiA? del joc que plantejava la��autor, part de la crA�tica va decidir obviar el llibre o considerar-lo un divertiment menor, una grA�cia sense mA�s transcendA?ncia. A�s la resposta habitual que solia donar llavors la cultura catalana a les experiA?ncies que la renovaven sacsejant algun dels seus mites i qA?estionant els seus fonaments A?tics i estA?tics.

No hi ha arguments suficients per demostrar que vint-i-cinc anys desprA�s aquesta mena de tic local hagi estat superat, i menys encara en el terreny de la��erotisme. El sexe, un element que forma part de la vida intelA�ligent, sembla encara lluny da��assolir el territori expressiu en la cultura catalana. I com que encara A�s considerat una excentricitat creativa, la seva vis narrativa no passa de ser considerada, en el millor dels casos, una gracieta sense profunditat literA�ria. A�s per aixA? que, en la��era de la cultura sexual 2.0, a�?Els conys saborososa�� A�s un llibre amb una vigA?ncia insA?lita.

Els lA�mits de la��experiA?ncia erA?tica que plantegen els relats del volum, la vigorosa pulsiA? narrativa, el tractament lingA?A�stic contemporani i la voluntat, reeixida, de transgredir la��estreta mirada de la societat lectora, situen a�?Els conys saborososa�� en lA�nia amb la tradiciA? erA?tica europea que tA� en la literatura francesa i en el simbolisme i el p

ostsimbolisme, els seus moments mA�s A�lgids. Aquesta interpretaciA? no va passar desapercebuda per alguns autors coetanis i per forA�a lectors, que ja llavors van convertir el llibre en un referent mA�tic del gA?nere erA?tic catalA� de la segona meitat de segle XX, bo i entenent que ValeriA� Pujol havia fixat les bases per la normalitzaciA? (paraula maleA?da) de la literatura erA?tica en catalA� posant-la en sintonia amb les cultures europees amb mA�s tradiciA? en el tema. Uns anys desprA�s, la colA�lecciA? a�?La pigaa��, que ell va dirigir, va fer passes serioses en la consolidaciA? da��aquest projecte. La��antologia a�?Deu claus al panya�� (1991) recollia la��evoluciA? del tractament literari de la��erotisme que estaven fent una colla de joves autors dotze anys desprA�s de la mA�tica a�?Deu pometesa��, un espasme erA?tic massa solitari en la casta literatura catalana.

Malauradament la sobtada mort da��en ValeriA� la primavera de 1992 i la venda de la��editorial PA?rtic vanescapA�ar la��ambiciosa empresa intelA�lectual del seu impulsor.

A�s per aixA? que a�?Els conys saborososa�� resta ara tambA� com el llegat literari da��una proposta que tendia a empA?nyer tres fites centrals: la modernitzaciA? de la��encarcarat corpus temA�tic de la literatura catalana de meitats dels vuitanta, la recerca de nous llaA�os comuns amb les grans literatures da��Europa i, perquA? negar-ho, la��excitaciA? intelA�lectual del lector, el millor camA� per assolir un grau homologable da��excitaciA? fA�sica.

Una bona manera de comprovar que estem vius.

Juny de 2011

Podeu trobar mA�s informaciA? de la��obra als segA?ents links:

Cossetania

La Comarcal Edicions

zp8497586rqShare on Facebook