28-03-2012

Presentació 'Conys saborosos'

Un procA�s de reconstrucciA? narrativa

Rafael Vallbona

Hereva del simbolisme, de la negaciA? de la narrativitat psicoanalA�tica i del materialisme filosA?fic, la prosa da��en ValeriA� Pujol A�s un apassionant viatge literari que va de la plasmaciA? de la realitat desendreA�ada, a la aprehensiA? del relat com a eix de la cultura.

A�s probable que el pas da��un poeta a la prosa comenci quan els mA?todes indirectes de la lA�rica per captar la veritat absoluta entren en crisi. DesprA�s de a�?Destinatari da��albesa�� (El Mall 1980), potser el zenit de la seva obra lA�rica, en ValeriA� Pujol comenA�a a pensar que el seu univers de percepciA? poA?tica sa��ha quedat excessivament constret en una estA?tica que, si be formalment funciona per la��acostament que fa al pop i a la cultura de masses, literA�riament sa��allunya da��un lector fatigat pel devessall simbA?lic dels poetes de la generaciA? dels 70. Al seu llibre posterior, a�?Limito al nord nomA�s amb el teu sexea�� (Oikos Tau, 1981) ja sa��hi observa un cert allunyament de la��estricta suggestiA? significativa. En paralA�lel amb la��ediciA? da��aquest volum, en ValeriA� estA� treballant en la seva primera novelA�la i, ho vulgueu o no, en la dura lluita entre la construcciA? del relat i la captaciA? metafA?rica da��imatges, la primera va guanyant terreny poc a poc; cosa que ja sa��albira en alguns poemes del a�?Limito…a��.

Amb a�?Interruptusa�� (Ed. 62 1982), un relat on la brutalitat de la realitat sa��imposa clarament per sobre la narraciA?, guanya el premi Documenta i el de la CrA�tica; perA? Pujol sap que aquella A�s una experiA?ncia de curta volada. ConvenA�ut del que diu Robert Musil, que al mA?n ja no existeix una simplicitat inherent a la��ordre narratiu, i deutor nomA�s del compromA�s amb el rigor literari de la seva obra, la��escriptor de Premia de Dalt enceta nous camins que amb a�?Mantis i altres transformacionsa�� (El Mall 1983), el p

orten a la recerca del compromA�s entre el desconcert discursiu de la realitat i el ressorgir del relat com a estructura troncal de la cultura contemporA�nia.

La��erotisme, que a a�?Mantisa�� A�s un prA�ctic joc de miralls per esmorteir el xoc entre realitat i narraciA?, al llibre posterior, a�?Els conys saborososa�� (EmpA?ries 1986), reeditat ara per CossetA�nia, A�s ja un element central que trasbalsa la��estA�ndard del gA?nere i dels lectors, i que despista de tal forma a la crA�tica que, simplement, sea��n desentA�n i el qualifica a voltes de poc menys que joc trivial. PerA? el que ha fet en ValeriA� A�s acostar la comoditat del relat al caos discursiu de la realitat a travA�s da��un gA?nere literari de gran tradiciA?.

De nou el rigor, la��experimentaciA? en el lA�mit i la��agosarament intelA�lectual i vital porten en ValeriA� Pujol a anar unes passes per davant de la literatura a la��A?s, que llavors ja comenA�a a ser controlada estA?ticament pels interessos comercials. Amb a�?Terra de crimsa�� (Laia 1987), el viatge del desordre real al relat construA?t fa un nou salt endavant incorporant-hi nous elements de la cultura popular: el gA?nere negre (o millor una peculiar interpretaciA?), i un llenguatge viu i ple de modismes. El procA�s de reconstrucciA? narrativa de la��obra de ValeriA� Pujol culmina amb la segona novelA�la, a�?Palmiraa�� (EUMO 1991. El llegat simbA?lic, materialista i psicoanalA�tic desemboquen en un compromA�s narratiu que obre les portes a la que hauria estat, sens dubte, una de les literatures sA?lides del tombant de segle. La mort de la��escriptor fa impossible el saber-ho. PerA? un text teatral pA?stum, a�?Les portesa�� (Quaderns de Proa 1998), a mA�s del sA�mbol del nom, A�s un senyal clar en aquest sentit.

Rafael Vallbona A�s periodista i escriptor.

FOTO: PresentaciA? de ‘Els Conys saborosos’ a Barcelona.

zp8497586rqShare on Facebook