02-04-2015

BECA-10-gran.jpg

‘El tresor ecològic de les mines de Can Palomeres: els ratpenats’, novetat editorial

El llibre que teniu a les mans és la síntesi de més de 50 anys d’estudis de ratpenats a les mines de Can Palomeres. L’obra vol ser un referent des d’una perspectiva dual entre la història de les mines i la seva importància biològica.

Poc que s’imaginaven els emprenedors que varen invertir en l’explotació de les mines de Can Palomeres que contribuirien a construir un dels refugis catalans més importants per a ratpenats. Tampoc s’imaginaven que la funcionalitat d’aquest refugi perduraria molt més que la seva curta explotació minera.

Als autors els agradaria que aquest llibre servís per conèixer i valorar la importància ecològica i epidemiològica que tenen els ratpenats, fet cabdal per a la conservació de les poblacions de quiròpters. També voldríen que aquest treball contribuís a fer de les mines i els seus ratpenats una icona diferencial de Malgrat de Mar dins i fora de les seves fronteres, a l’entorn de la qual es poguessin organitzar activitats de qualitat que contribueixin al desenvolupament i a la conservació del patrimoni natural del municipi.Share on Facebook