13-03-2020

Amb la publicació del número 20, Laietània inicia una nova etapa editorial en la qual vol reafirmar, alhora, el compromís amb la difusió del coneixement històric i del patrimoni de la ciutat de Mataró i la seva voluntat d’innovació. Aquests objectius, que han caracteritzat la trajectòria de la revista durant els gairebé quaranta anys de la seva existència, assoleixen un significat particular en un context social que presenta desafiaments importants; en particular, la transformació dels continguts culturals en objecte de consum i la circulació accelerada de grans quantitats d’informació gràcies a les noves tecnologies de difusió; tecnologies que proporcionen més llibertat als usuaris, però que també condicionen de manera subtil les seves eleccions. Actualment, hi ha més informació, sens dubte, però també és més difícil recollir, classificar i saber fer servir aquestes dades per aprofitar el seu potencial per a l’educació. Entre els nous desafiaments, cal citar, igualment, l’interès renovat del públic per la història i l’arqueologia, que s’expressa tant en la generalització d’una narrativa divulgativa centrada en els grans episodis i les biografies com en formes més lúdiques, des del cinema fins al videojoc. Aquests factors han contribuït a trencar els límits imposats per les formes tradicionals de generació del coneixement, escolars i acadèmiques, fent trontollar velles jerarquies en l’àmbit de la recerca històrica i arqueològica.