03-02-2021

El llibre Oficis i comerços en la memòria de Cabrera de Mar, que ha elaborat amb dedicació, convicció i saviesa l’equip format per David Farell i Garrigós, Antoni Balada i Aguilà, Llorenç Balada i Gaggioli i Jaume Molinas i Roca, és una immersió en les feines i oficis i també en el món dels comerços del nostre poble al llarg de la història. Es tracta, ja des de la primera frase del volum, d’una aportació sense preu en aquests moments en què les abassegadores xarxes digitals amunteguen la informació i la deixen en suspensió als llimbs del buit dels píxels. I precisament, els autors d’aquest treball han buscat les fonts en els llibres i els documents i han parlat en persona amb els testimonis per recopilar un estudi de bon llegir, que ajuda a conservar la memòria de la qual en som deutors directes.