23-02-2021

En el primer moment en que vàreu tenir notícia de l’existència d’aquest llibre, segurament van començar a passar-vos pel cap les tonades clàssiques que sempre ens bressolen, entre la malenconia i la picaresca, a tots els concerts i enregistraments de cançons de mar. Però segur que en començar a fullejar les seves pàgines us heu adonat que el títol del llibre podia esdevenir enganyós ja que tot el que aquí trobareu són els noms propis, molts ja quasi oblidats, dels compositors que, en plena Renaixença, farcien els programes de concerts i espectacles musicals d’arreu del país amb les seves simfonies, sarsueles, obres corals…

A la primera part trobareu un resum de la història de la música a Catalunya des dels seus orígens fins el segle XIX, en paral·lel als fets històrics i socials que hi varen influir. També hi trobareu les trajectòries biogràfiques de personatges de la vida social i, particularment, musical.

Ja a la segona part trobareu la constància de com el segle XIX va ser cabdal en el ressorgiment del fet musical a Catalunya, cosa que va capgirar la manera d’entendre i practicar la música, posant-la a l’abast de tothom. Clavé en va ser un element clau, però no va estar sol. Al seu redós hi va haver alguns noms propis de gran i mportància, sorgits de diferents àmbits i de diferents indrets del món musical català on van ser ben coneguts, com els compositors Ramon Carnicer, Josep Rodoreda, Antoni Urgellès, Albert Cotó, Josep Nonó i molts d’altres que varen precedir i, sobretot, que feren possible l’expansió i continuïtat de l’obra iniciada per Clavé.

Finalment, l’assaig es completa amb les partitures de 27 havaneres d’autors catalans, tres peces per a piano d’autors cubans, i s’acaba amb una havanera, també d’autor cubà, de finals del segle XIX, que ens serveix per il·lustrar el naixement i l’evolució d’aquest gènere musical.

Tot plegat ho trobareu barrejat amb textos de cada època i cites, tant d’historiadors com dels mateixos protagonistes, que sens dubte us faran més amena la lectura, alhora que més propera i entenedora la història.