08-03-2022

El carrer de Sant Ignasi fou rebatejat popularment com a carrer dels Balcons, atesa la novetat de la introducció a Vilassar de Mar de la tipologia de casa de carrer amb balcó a la façana. Al principi fou una renglera de 30 cases iguals compostes de planta baixa i un pis. A la planta baixa hi havia la portalada d’entrada, una sala rebedor o entrada, un corredor curt que connectava amb l’escala i el menjador amb cuina, rebost i forn. A l’eixida hi havia una pica allargada, dos safareigs, un petit dipòsit d’aigua, un pou mitger, la comuna amb dipòsit enterrat i un minúscul jardí. A la planta superior hi havia l’últim tram de l’escala, tres dormitoris i un sostre mort o golfes.